Оцінка відповідності технічним регламентам

Наказом Мінекономрозвитку України від 26.09.2018 № 1377 ДП СЕПРОЦЕМ призначений органом з оцінки відповідності продукції вимогам «Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд» за номенклатурою відповідно до регламентних технічних умов:

Назва та реєстраційний номер технічного регламенту

Назва продукції, на яку поширюється сфера дії технічного регламенту

- Технічний регламент будівельних виробів, будівель і споруд, затв. постановою КМУ від 20.12.2006 № 1764

- Регламентні технічні умови, відповідність вимогам яких свідчить про відповідність вимогам технічного регламенту:

 ДСТУ Б В.2.7-46:2010 «Будівельні матеріали. Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови». Наказ Мінрегіонбуду України від 14.12.2010 №493 про надання статусу регламентних технічних умов відповідно до постанови КМУ від 20.12.2006 № 1764 , а також

ДСТУ Б EN 197-1:2015 «Цемент. Частина 1. Склад, технічні умови  та критерії відповідності для звичайних цементів (EN 197-1:2011, IDT). Наказ Мінрегіонбуду України від 30.12.2015 № 354 про надання статусу регламентних технічних умов.

 

Цементи загальнобудівельного призначення

(код ДКПП 23.51.12;

код УКТЗЕД 2523)

Реєстр призначених органів з оцінки відповідності можна переглянути на офіційному сайті Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua/

Що таке «Технічний регламент будівельних виробів, будівель і споруд»

Технічний регламент розроблено з урахуванням вимог Директиви Ради Європи 89/106/ЄЕС від 21 грудня 1988 р. про зближення законів, підзаконних актів та адміністративних положень держав-членів стосовно будівельних виробів та затверджено Постановою КМУ від 20 грудня 2006р. №1764.

Технічний регламент визначає основні вимоги до будівельних виробів, будівель і споруд щодо забезпечення безпеки життя і здоров’я людини, безпеки експлуатації, механічного опору та стійкості, пожежної безпеки, економії енергії, захисту навколишнього природного середовища, а також процедури оцінки відповідності виробів установленим вимогам та порядок їх застосування. У Технічному регламенті вживаються такі терміни:

  • регламентні технічні умови - стандарти, технічні умови та технічні свідоцтва, прийняті Держспоживстандартом або Мінрегіронбуд відповідно до їх компетенції (далі – РТУ). Згідно з п.6 Технічного регламенту основні вимоги до виробів і споруд конкретизуються в регламентних технічних умовах і будівельних нормах.
  • підтвердження придатності виробів для застосування - процедура перевірки нових виробів, виробництво, застосування та експлуатація яких не регламентовані існуючими нормативними документами на відповідність основним вимогам до виробів і споруд;
  • технічне свідоцтво - документ, що видається Мінрегіонбуд у разі підтвердження придатності виробів для застосування;
  • модуль процедур оцінки відповідності – комплекс уніфікованих процедур оцінки відповідності виробів установленим вимогам.

Згідно з п.4 Технічного регламенту "Вироби вважаються такими, що відповідають призначенню, якщо вони відповідають основним вимогам, визначеним у цьому Технічному регламенті до споруд, в яких вони застосовуються, регламентним технічним умовам і будівельним нормам, а також мають національний знак відповідності".

Згідно з п.9 вироби, які відповідають вимогам ТР, вільно переміщуються, розміщуються на ринку та застосовуються на території України.

Що таке «Добровільна оцінка відповідності»?

Згідно з Законом України від 15 січня 2015 року № 124-VIII «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», р. VI , стаття 24:

  1. Здійснення добровільної оцінки відповідності не вимагається технічними регламентами.
  2. Добровільна оцінка відповідності здійснюється на добровільних засадах, в будь-яких формах, включаючи випробування, декларування відповідності, сертифікацію та інспектування, та на відповідність будь-яким заявленим вимогам.
  3. Орган з оцінки відповідності (в тому числі призначений орган чи визнана незалежна організація) залучається до здійснення добровільної оцінки відповідності на умовах, визначених договором між заявником і таким органом.

 
© 2010-2020. Державне підприємство «Орган з сертифікації цементів СЕПРОЦЕМ». Всі права захищені.Посилання на ДП «СЕПРОЦЕМ» обов'язкове!