Цементи по європейській класифікації


Таблиця 1 - 27 видів цементів, що відносяться до звичайних цементів

 Основ-ні типи Позначення 27 продуктів (типи звичайних цементів) Склад (в % за массою) а)
Основні складники Додат-кові склад-ники
Клін-кер K Гранульова-ний доменний шлак S Силі-кат-ний 
пил Db)
Пуцолани Зола-винесення Випа-лений cланець T Вапняк
природні
P
природні
випалені Q
силі-катна
V
вап-няна
W
L LL
СЕМ І Портланд-цемент СЕМ І 95-100 - - - - - - - - - 0 - 5
СЕМ ІІ Портланд-
цемент з 
шлаком
CEM II/A-S 80-94 6-20 - - - - - - - - 0 – 5
CEM II/B-S 65-79 21-35 - - - - - - - - 0 – 5
Портланд-цемент з
силікатним
пилом
CEM II/A-D 90-94 - 6-10 - - - - - - - 0 – 5
Портланд-цемент з
пуцоланом
СEM II/A-P 80-94 - - 6-20 - - - - - - 0 – 5
СEM II/B-P 65-79 - - 21-35 - - - - - - 0 – 5
СEM II/A-Q 80-94 - - - 6-20 - - - - - 0 – 5
СEM II/B-Q 65-79 - - - 21-35 - - - - - 0 – 5
Порт-ландцемент з золою-винесення СEM II/A-V 80-94 - - - - 6-20 - - - - 0 – 5
СEM II/B-V 65-79 - - - - 21-35 - - - - 0 – 5
СEM II/A-W 80-94 - - - - - 6-20 - - - 0 – 5
СEM II/B-W 65-79 - - - - - 21-35 - - - 0 – 5
Портландце-мент з випаленим сланцем СEM II/A-Т 80-94 - - - - - - 6-20 - - 0 – 5
СEM II/В-Т 65-79 - - - - - - 21-35 - - 0 – 5
Порт-ландцемент з вапняком СEM II/A-L 80-94 - - - - - - - 6-20 - 0 – 5
СEM II/B-L 65-79 - - - - - - - 21-35 - 0 – 5
СEM II/A-LL 80-94 - - - - - - - - 6-20 0 – 5
СEM II/B-LL 65-79 - - - - - - - - 21-35 0 – 5
Порт-ландцемент композицій-ний с) СEM II/A-М 80-88 ------------------------------------- 12-20 ----------------------------------------- 0 – 5
СEM II/В-М 65-79 --------------------------------------- 1-35 ---------------------------------------- 0 – 5
СЕМ ІІІ Шлакопорт-ландцемент СEM IIІ/A- 35-64 36-65 - - - - - - - - 0 – 5
СEM IIІ/В 20-34 66-80 - - - - - - - - 0 – 5
СEM IIІ/С 5-19 81-95 - - - - - - - - 0 – 5
CEM IV Пуцола-новий цемент с) СEM IV/A- 65-89 - --------------- 11-35 ----------------------- - - - 0 – 5
СEM IV/B 45-64 - --------------- 36-55- --------------------- - - - 0 – 5
CEM V Компо-зиційний цемент с) СEМ V/A 40-64 18-30 - -----------18-30---------- - - - - 0 – 5

СEM V/B

20-38 31-49 - -------------31-49-------- - - - - 0 – 5

а) Значення в таблиці стосуються суми основних та додаткових складників.

b) Масова частка силікатного пилу обмежується 10 %.

c) В композиційних портландцементах СЕМ ІІ/А-М та СЕМ ІІ/В-М, в пуцоланових цементах CEM IV/A та CEM IV/B та в композиційних цементах CEM V/A та CEM V/B основні складники, відмінні від клінкеру, мають бути заявлені в позначенні цементу.


     Склад і позначення сульфатостійких звичайних цементів (SR-цементів)

Сім продуктів в родині сульфатостійких звичайних цементів, охоплених цим стандартом, наведені в таблиці 2.

Вони розділені на три групи основних типів цементів наступним чином:

Сульфатостійкий портландцемент:

  • СЕМ І-SR 0 Сульфатостійкий портландцемент (вміст С3А в клінкері = 0 %);
  • СЕМ І-SR 3 Сульфатостійкий портландцемент (вміст С3А в клінкері ≤ 3 %);
  • СЕМ І-SR 5 Сульфатостійкий портландцемент (вміст С3А в клінкері ≤ 5 %);

Сульфатостійкий шлакопортландцемент:

  • СЕМ ІІІ/В-SR Сульфатостійкий шлакопортландцемент (вимоги до вмісту С3А в клінкері відсутні);
  • СЕМ ІІІ/С-SR Сульфатостійкий шлакопортландцемент (вимоги до вмісту С3А в клінкері відсутні);

Сульфатостійкий пуцолановий цемент:

  • СЕМ ІV/A-SR Сульфатостійкий пуцолановий цемент (вміст С3А в клінкері ≤ 9 %);
  • СЕМ ІV/В-SR Сульфатостійкий пуцолановий цемент (вміст С3А в клінкері ≤ 9 %).

Склад кожного з цих семи продуктів у родині сульфатостійких звичайних цементів повинен відповідати таблиці 2. Позначення типу цементу повинно відповідати вимогам цього стандарту з додатковою позначкою SR 0, SR 3, SR 5 для цементів СЕМ І і лише “SR” для цементів СЕМ ІІІ і IV.

 Таблиця 2 – Сім продуктів в родині сульфатостійких звичайних цементів

 

Основні типи

Позначення семи продуктів (типи сульфатостійкого звичайного цементу)

Склад (% за масою) а)

Основні складники

Додаткові складники

Клінкер

K

Доменний шлак

 S

Природні пуцолани P

Силікатна зола-винесення V

СЕМ І

Сульфато-стійкий
портланд цемент

СЕМ І –SR 0

СЕМ І –SR 3

СЕМ І –SR 5

95 - 100

 

 

 

0 - 5

СЕМ ІІІ

Сульфато-стійкий шлако-портланд-цемент

СЕМ ІІІ/В–SR

20 – 34

66 – 80

 

 

0 – 5

СЕМ ІІІ/С–SR

5 – 19

81 – 95

 

 

0 – 5

СЕМ ІV

Сульфато-стійкий b) пуцолановий цемент

СЕМ IV/A–SR

65 – 79

 

← - 21 - 35 - →

0 – 5

СЕМ IV/В–SR

45 – 64

 

← - 36 - 55 - →

0 – 5

а) Значення в таблиці стосуються суми основних і додаткових складників.
b) В сульфатостійких пуцоланових цементах СЕМ IV/A –SR і СЕМ IV/В –SR відмінні від клінкеру основні складники повинні бути декларовані позначенням цементу .

 

Таблиця 3 – Фізико - механічні вимоги, наведені як характеристичні значення

Клас

міцності

Міцність при стиску, МПа

Початок
тужавлення,
хв.

Рівномірність зміни об’єму (розширення),
мм

Рання міцність

Стандартна міцність

2 доби

7 діб

28 діб

32,5 Lа)

-

≥ 12,0

≥ 32,5

≤ 52,5

≥ 75

≤ 10

32,5 N

-

≥ 16,0

32,5 R

≥ 10,0

-

42,5 L а)

-

≥ 16,0

≥ 42,5

≤ 62,5

≥ 60

42,5 N

≥ 10,0

-

42,5 R

≥ 20,0

-

52,5 L а)

≥ 10,0

-

≥ 52,5

-

≥ 45

52,5 N

≥ 20,0

-

52,5 R

≥ 30,0

-


а) Клас міцності, визначений лише для цементів СЕМ ІІІ.

 


© 2010-2020. Державне підприємство «Орган з сертифікації цементів СЕПРОЦЕМ». Всі права захищені.Посилання на ДП «СЕПРОЦЕМ» обов'язкове!