Порядок надавання і підтримування, призупинювання, скасовування сертифікації або відмови у сертифікації


1.  Надавання і підтримування сертифікації.

1.1 У разі позитивних результатів оцінювання відповідальний виконавець готує проект сертифіката відповідності та надає проект сертифіката з комплектом документів керівнику ООВ для затвердження. Сертифікат відповідності оформлюється протягом 3 робочих днів після прийняття рішення про його видачу.

1.2 Для одержання об’єктивних даних про виробництво для оцінки здатності виробника забезпечувати стабільний випуск сертифікованої продукції, що відповідає встановленим при сертифікації вимогам, ООВ проводить наглядання протягом терміну дії сертифіката відповідності, не рідше одного разу на рік.

У разі позитивних результатів наглядання (інспекційного контролю) ООВ приймається рішення, що сертифікат відповідності залишається чинним.

2.  Призупинювання або скасовування сертифікації.

2.1 За результатами технічного нагляду ООВ може призупинити або скасувати дію сертифіката відповідності і ліцензійної угоди у випадках:

 1. неможливості або відмови заявника/постачальника від усунення невідповідностей протягом  1 місяця;
 2. порушення правил застосування сертифіката та знака відповідності;
 3. зміни конструкції (складу), комплектності продукції без попереднього погодження ООВ;
 4. відмови заявника від оплати робіт з технічного нагляду.
 5. сертифікат відповідності залишається чинним;
 6. дія сертифіката призупиняється до усунення причин, що викликають невідповідності, які визначені перевіркою;
 7. сертифікат скасовується.

2.2 За результатами технічного нагляду (інспекційного контролю) ООВ може бути прийнято одне із наступних рішень:

2.3  Рішення про призупинення дії сертифіката відповідності приймається у випадку, якщо вжиттям коригувальних заходів, погоджених ООВ, підприємство не може усунути виявлені причини невідповідності. Призупинення не може перевищувати термін 6 місяців, якщо протягом терміну призупинення заявник/постачальник не усунув невідповідності - сертифікат скасовується.

2.4 У випадках прийняття рішення про призупинення або скасування дії сертифіката відповідності ООВ вживає наступні заходи:

письмово попереджає заявника та/або постачальника про характер порушення і вимагає від постачальника сертифікованої продукції негайного усунення порушень проведенням коригувальних дій у встановлений термін;

сповіщає регуляторний орган;

виконує, якщо необхідно, інші дії згідно з законодавством.

2.5 Інформація про зупинку або скасування дії сертифіката відповідності у письмовій формі доводиться ООВ до відома постачальника та/або заявника, та іншим зацікавленим організаціям. Дія сертифіката відповідності зупиняється з моменту вилучення його з Реєстру системи сертифікації. Рішення про зупинку або скасування дії сертифіката реєструють у відповідному журналі.

2.6 В разі зупинки дії сертифіката здійснюються такі коригувальні заходи ООВ:

 • інформує про зупинку дії сертифіката зацікавлені організації;
 • контролює виконання заявником коригувальних і запобіжних заходів.

Замовник:

 1. визначає заходи, що забезпечують ідентифікацію статусу сертифікації продукції;
 2. припиняє використання всіх рекламних матеріалів, що містять будь-які посилання на сертифікацію;
 3. здійснює заходи для усунення причин невідповідності продукції.

Продукція, на яку був скасований сертифікат відповідності, може бути повторно заявлена на сертифікацію.

 3.  Відмова у сертифікації

3.1 У випадку негативних результатів оцінювання відповідальний виконавець повідомляє замовнику про виявлені невідповідності, які він повинен  усунути, щоб забезпечити відповідність сертифікаційним вимогам, а також обсяг робіт з повторного оцінювання. Якщо заявник доведе, що він може виправити невідповідності у місячний термін, то після виконання ним коригувальних дій ООВ повторно здійснює процедуру прийняття рішення щодо сертифікації. У випадку відмови заявника від усунення невідповідностей, ООВ видає рішення про відмову у видачі сертифіката відповідності з аргументуванням своїх дій.
© 2010-2020. Державне підприємство «Орган з сертифікації цементів СЕПРОЦЕМ». Всі права захищені.Посилання на ДП «СЕПРОЦЕМ» обов'язкове!