Права та обов’язки користувача сертифікатів та знаків відповідності


1. Користувач зобов’язаний:

 •  виконувати усі умови сертифікації продукції;
 • забезпечити відповідність продукції усім вимогам нормативних документів на продукцію, що наведені в сертифікаті відповідності, а також зразкам, що пройшли випробування з метою сертифікації;
 • забезпечити безперешкодний доступ представникам, що уповноважені ООВ, до усіх дільниць виробництва сертифікованої продукції;
 • виготовляти продукцію, на яку поширюється ліцензія, у тих самих умовах, які були надані ООВ як зразок і відповідно до яких провадили випробування на відповідність стандартам;
 • попередньо сповіщати ООВ про модифікації продукції, зміни в її конструкції/складі, технології виготовлення, методах випробувань та контролю, правилах приймання;
 • вести облік усіх рекламацій (претензій) на сертифіковану продукцію та негайно повідомляти про них ООВ;
 • не використовувати сертифікацію продукції таким чином, щоб зашкодити репутації ООВ;
 • в разі призупинення, скасування або закінчення сертифікації припинити використання рекламних матеріалів, які містять посилання на сертифікацію і вживати заходів, які вимагає схема сертифікації (наприклад, повернення будь-яких сертифікаційних документів);
 • посилаючись на сертифікацію продукції в засобах масової інформації, рекламних матеріалах, брошурах або інших документах, виконувати вимоги, встановлені ООВ або схемою сертифікації.

2. Користувач має право:

 • використовувати інформацію про видані сертифікати, знаки відповідності в рекламних матеріалах, каталогах, тощо;
 • публікувати про те, що він уповноважений видавати копії сертифіката відповідності чи застосовувати знак відповідності для продукції, яку охоплено сертифікацією;
 • подавати апеляції до СЕПРОЦЕМ з усіх розбіжностей, пов'язаних з сертифікацією продукції.© 2010-2020. Державне підприємство «Орган з сертифікації цементів СЕПРОЦЕМ». Всі права захищені.Посилання на ДП «СЕПРОЦЕМ» обов'язкове!