Визначення вартості робіт з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів, що виконуються призначеними органами з оцінки відповідності

ООВ використовує нормативи трудомісткості, чинні в Україні, для встановлення вартості робіт з оцінювання відповідності.

Вартість робіт з підтвердження відповідності технічним регламентам розраховується відповідальним виконавцем згідно з «Правилами визначення вартості робіт з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів, що виконуються призначеними органами з оцінки відповідності та визнаними незалежними організаціями», затвердженими Постановою Кабінету міністрів України від 12.07.2017 № 514.

 1. Вартість робіт з оцінки відповідності визначається без урахування податку на додану вартість, що нараховується згідно із законодавством. Зазначена вартість розраховується виконавцем на підставі норм часу на їх виконання та вартості розрахункової калькуляційної одиниці часу - одного людино-дня (людино-години) за такою формулою:

Во = Нч х Воч,

де Во - вартість робіт з оцінки відповідності (у гривнях);

Нч - норма часу на виконання робіт з оцінки відповідності (людино-днів/ людино-годин);

Воч - вартість розрахункової калькуляційної одиниці часу (у гривнях, за один людино-день/людино-годину).

2. Вартість розрахункової калькуляційної одиниці часу на виконання робіт з оцінки відповідності обчислюється з урахуванням повної собівартості та прибутку за такою формулою:

Воч = (Сп + Пр) / Фрч,

де Воч - вартість розрахункової калькуляційної одиниці часу (у гривнях, за один людино-день/людино-годину);

Сп - повна собівартість, яка включає виробничу собівартість, загальновиробничі витрати, адміністративні витрати та витрати на збут (у гривнях);

Пр - прибуток (у гривнях);

Фрч - фонд робочого часу виконавців робіт з оцінки відповідності (людино-днів/людино-годин).

 
© 2010-2020. Державне підприємство «Орган з сертифікації цементів СЕПРОЦЕМ». Всі права захищені.Посилання на ДП «СЕПРОЦЕМ» обов'язкове!