Історична довідка

Державне підприємство «Орган з сертифікації цементів СЕПРОЦЕМ» (скорочена назва - СЕПРОЦЕМ) було засновано в 1996 році на базі лабораторії стандартизації та якості Державного Всесоюзного інституту з проектування та науково-дослідних робіт «Південдіпроцемент»,  м. Харків.

У 1996 році  СЕПРОЦЕМ  був акредитований в Системі сертифікації УкрСЕПРО, як один з перших органів з сертифікації продукції (далі ОС), що займається сертифікацією будівельних матеріалів.

Наказом Держбуду України від 15 червня 2005 року № 96 СЕПРОЦЕМ  присвоєно статус базової організації з науково-технічної діяльності в сфері виробництва будівельних матеріалів за основними напрямками діяльності: стандартизація в сфері випробувань цементних матеріалів, фізичні, механічні  та хімічні випробування і оцінка відповідності цементів.

За роки своєї діяльності в  СЕПРОЦЕМ  розроблено 18 національних стандартів на методи випробування цементів, 10 з яких використовуються при оцінці відповідності цементів.

Фахівці  СЕПРОЦЕМ  є авторами 27 методик по вимірюванню характеристик цементних матеріалів, в тому числі, унікальних методик по мікроскопічним дослідженням клінкеру, цементу і шлаку.

Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (№ 1326 від 20 листопада 2012 року)  СЕПРОЦЕМ призначений та уповноважений виконувати роботи в державній Системі сертифікації УкрСЕПРО. Реєстраційний номер органу сертифікації UA.P.054, UA.PN.054.

Наказом Міністерства економічного розвітку і торговлі України (№ 218 від 26.02.2014 р.) СЕПРОЦЕМ призначений  органом з оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів (Реєстраційний номер органу сертифікації UA.TR.097).

Наказом Міністерства економічного розвітку і торговлі України (№ 1377 від 26.09.2018 р.) СЕПРОЦЕМ призначений  органом з оцінки відповідності на здійснення оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд,затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.2006 № 1764 (Ідентифікаційний код ООВ UA.TR.097).

СЕПРОЦЕМ входить як колективний член в ТК 303 «Будівельні конструкції», створений на базі ДП НДІБК - базовій організації  Держбуду України з бетонів.
© 2010-2020. Державне підприємство «Орган з сертифікації цементів СЕПРОЦЕМ». Всі права захищені.Посилання на ДП «СЕПРОЦЕМ» обов'язкове!