Лабораторія

У структуру  СЕПРОЦЕМ  входить незалежна випробувальна лабораторія (ВЛ), яка акредитована НААУ на відповідність вимогам ДСТУ ISO / IEC 17025: 2006 (атестат акредитації НААУ № 2Н081 дійсний до 24.05.2022 р.) з правом проведення випробувань складу і властивостей будівельних матеріалів за петрографічним, хімічним, фізичним і механічним показниками згідно зі сферою  акредитації. Крім сертифікаційних випробувань і контрольних випробувань зразків матеріалів, відібраних при технічному нагляді, лабораторія виконує дослідження і випробування за договорами і заявками, в т.ч. арбітражні.

Фахівці ВЛ оперативно надають консультації, що стосуються якості цементу і його випробувань. У разі виникнення претензій до якості цементу, за заявкою споживачів фахівці лабораторії проводять незалежні контрольні випробування.

Лабораторія забезпечена засобами вимірювальної техніки і випробувальним обладнанням для здійснення фізичних і механічних випробувань згідно зі  сферою акредитації, а також необхідними приладами, пристроями, матеріалами для проведення петрографічних, деріватографічних і хіміко-аналітичних досліджень. З 2004 року впроваджена комп'ютерна мікрофотографія, що дозволяє значно розширити можливості мікроскопічного аналізу цементів та будівельних матеріалів. Лабораторія має необхідне обладнання для виконання фізичних і механічних цементів за європейськими стандартами серії  EN 196.

Для оцінки відтворюваності та достовірності результатів випробувань і аналітичних досліджень ВЛ щорічно організовує і проводить міжлабораторні порівняльні випробування обраного зразка продукції, в яких беруть участь всі лабораторії цементних виробництв України, а також будівельні лабораторії (всього понад 10).

Причому ці випробування проводяться на відповідність показників цементу вимогам як національних стандартів, так і EN. Достовірність і відтворюваність результатів випробувань гарантована багаторічним досвідом і щорічною участю в порівняльних випробуваннях в Україні та за її межами. ВЛ є уповноваженим НААУ координатором міжлабораторних випробувань цементу.
© 2010-2020. Державне підприємство «Орган з сертифікації цементів СЕПРОЦЕМ». Всі права захищені.Посилання на ДП «СЕПРОЦЕМ» обов'язкове!