Галузеві методики для уніфікації вимірювання властивостей цементу і цементних матеріалів

Для уніфікації вимірювання властивостей цементу і цементних матеріалів були розроблені і атестовані 27 методик.

 1. СТУМВВ23908222.014-10 - Методика виконання вимірювань об'ємної насипної маси цементу (у пухкому та ущільненому стані).
 2. СТУ МВВ 23908222.015-10 - Методика виконання вимірювань вологості (відносної) сировинних матеріалів, сировинної суміші, гіпса, активних мінеральних добавок.
 3. СТУ МВВ 23908222.016-10 - Методика виконання вимірювань об'ємної насипної маси сировинної суміші, клінкеру, карбонатних і глинистих матеріалів, коригуючих добавок, гіпсу, шлаку доменного гранульованого.
 4. СТУ МВВ 23908222.017-10 - Методика виконання вимірювань масової частки малих кількостей хлорид-іона у цементах та матеріалах цементного виробництва.
 5. СТУ МВВ 23908222.019-10 - Методика виконання вимірювань хибного тужавлення цементів.
 6. СТУ МВВ 23908222.021-10 - Визначення вмісту добавок в цементі. Методика виконання вимірювань.
 7. СТУ МВВ 23908222.022-10 - Методика виконання вимірювань маси 1 л сировинного шламу.
 8. СТУ МВВ 23908222.023-10 - Методика виконання вимірювань при визначенні  тонкості   помелу  сировинного шламу (сировинної  муки)  за величиною залишку  на ситі.
 9. СТУ МВВ 23908222.024-10 - Методика виконання вимірювань масової частки кальцій оксиду вільного у цементах і клінкерах цементного виробництва.
 10. СТУ МВВ 23908222.025-10 - Методика виконання вимірювань титру шламу, глини і крейди.
 11. СТУ МВВ 23908222.026-10 - Методика виконання вимірювань хімічного складу вугілля, вуглемоючої породи, золи, золошлакових відходів.
 12. СТУ МВВ 23908222.028-11 -Методика виконання вимірювань  хімічного складу матеріалів з високим вмістом ферум оксиду (III).
 13. СТУ МВВ 23908222.030-10 - Методика виконання вимірювань текучості сировинного шламу.
 14. СТУ МВВ 23908222.031-10 - Методика виконання вимірювань масової частки водорозчинного хрому (VI).
 15. СТУ МВВ 23908222.032-10 - Методика виконання вимірювань при визначенні запісоченості матеріалів цементного виробництва.
 16. СТУ МВВ 23908222.033-10 - Методика виконання вимірювань при визначенні активності клінкеру портландцементного.
 17. СТУ МВВ 23908222.034-10 - Методика виконання вимірювань при визначенні характеристик розмелюваності клінкеру і доменного гранульованого шлаку.
 18. СТУ МВВ 23908222.035-10 - Визначення текучості цементу. Методика виконання вимірювань.
 19. СТУ МВВ 23908222.037-10 - Кількісне визначення  алиту, беліту, алюмінату, фериту, а також СаОв й MgОв   у клінкері петрографічним методом  у відбитому світлі. Методика виконання вимірювань.
 20. СТУ МВВ 23908222.038-10 - Методика вібору доменного гранульованого шлаку з найбільшою активністю для виробництва цементів.
 21. МУ 23908222.001 -10 - Визначення модуля випалюваємості сировинної суміші. Методичні вказівки.
 22. МУ 23908222.002 -10 - Методика статистической оценки состояния технологи и качества продукции. Методические указания.
 23. СТУ МВВ 23908222.039-10 -Методика компьютерно-микроскопического определения стекла в гранулированном доменном шлаке.
 24. СТУ МВВ 23908222.040-10 - Методика визначення деформацій усадки і набухання твердну- чого цементного каменю.
 25. СТУ МВВ 23908222.41-10 - Методика визначення корозійної стійкості цементу.
 26. СТУ МВВ 23908222.42-10 - Методика визначення тріщиностійкості цементу.
 27. СТУ МВВ 23908222.43-10 Методика визначення морозостійкості цементів загально будівельного призначення.

 * - Методика, яка призначена для використання в сфері розповсюдження державного метрологічного нагляду

Особливо необхідно відзначити методику комп'ютерної мікроскопії.

Ми поставили перед собою завдання застосувати мікроскопію на новій сучасній основі, тобто використовувати можливості комп'ютерних програм.

В цілому це дозволило спростити підрахунок фазового складу і полегшило встановлення статистично достовірних характеристик цементних матеріалів. Докладніше:

 1. В області дослідження цементно-сировинних матеріалів виявилося можливим з меншими зусиллями, ніж в хімічному аналізі, визначити кількість кварцових зерен, розміром більше 40 мкм і карбонатних зерен розміром більше 125 мкм. Ці зерна, як відомо, лімітують процес випалу портландцементного клінкеру.
 2. В області дослідження портландцементного клінкеру значно прискорений підрахунок реального мінерального складу, і за допомогою кривих Гауса проводиться аналіз інформації морфологічних і структурних характеристик промислових клінкерів.
 3. Розроблено методи визначення кількості доменного гранульованого шлаку в цементах. В основі цього методу збереглися прийоми, викладені в стандарті ДСТУ EN 196-4. Новим є те, що значно прискорено отримання кінцевого результату, а саме кількості шлаку в складі цементу. Вперше за рахунок системи освітлення вдалося без травлення візуально відокремити зерна клінкеру від зерен шлаку.
 4. Розроблено метод визначення кількості склоподібної фази в складі доменних гранульованих шлаків. Тут нововведенням є перехід від звичайних методів мікроскопічного аналізу до комп'ютерно-мікроскопічного. Це дозволило більш точно враховувати різні фази в межах кожного з зерен, що аналізувалися. В цілому досягнута більш висока вірогідність визначень, а так само підвищена їх точність.© 2010-2020. Державне підприємство «Орган з сертифікації цементів СЕПРОЦЕМ». Всі права захищені.Посилання на ДП «СЕПРОЦЕМ» обов'язкове!